• Stacks Image 3
  • Stacks Image 850
  • Stacks Image 854
Stacks Image 23407

1996

3 modellen
100x123x23cm

Meubels en architectuur definiëren de funktie van een ruimte. Groepen mensen komen samen in verschillende soorten ruimtes. Het werk Voorstellen voor tafels bestaat uit drie tafels die elk door hun vorm een bepaald gebruik mogelijk maken en de sociale verhoudingen binnen deze groepen organiseren.
Tafel I van voorstellen voor tafels heeft op verschillende locaties gestaan; In de voorzaal van W139 in Amsterdam, in de Fabriek in Eindhoven en in de raadszaal van de gemeente Utrecht tijdens de Utrechtse salon van 1998.
  • Stacks Image 23413
  • Stacks Image 23415
  • Stacks Image 23417