• Stacks Image 3
  • Stacks Image 850
  • Stacks Image 854

2005

i.s.m. Wolf Brinkman

schetsontwerp


Hout
360x360x120 cm

locatie: Lobith
Ons voorstel betrof de combinatie van een podium en een zitbank waarop men staand of zittend uit kan kijken over het gebied van de Gelderse Poort.

De bank bestaat uit zeven segmenten. Op elk segment staat een dag van de week, een tijdstip en een thema vermeld. Voor de bewoners uit de gemeente bestaat de mogelijkheid om vrijblijvend op die dag en op dat tijdstip over bepaalde zaken te spreken.
Het werk heeft daarmee twee functies; een naar buiten gerichte, waarbij je van de omringende natuur kunt genieten, en een naar binnen gerichte, waarbij je met elkaar zaken kunt bespreken.