• Stacks Image 3
  • Stacks Image 850
  • Stacks Image 854

2003

corTen staal en straatstenen
150x150x80 cm
QI-kunsteiland 2003

locatie: Quarantaineeiland, Rotterdam

Dit was een tijdelijke rotterdamse versie van het werk Straathoogtes op de lekdijk eerder gemaakt voor het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

Hierin de hoogtes van het Stationsplein, de Coolsingel en de markt bij de Blaak. Twee keer per etmaal komt het werk door het getijdeverschil onder water te staan en zie je dus hoe laag Rotterdam ligt ten opzichte van de rivier. Deze drie plekken zijn zeker niet de laagste van Rotterdam, en een aantal plekken in het centrum bleken ook bij laagwater onder rivierniveau te liggen.