• Stacks Image 183498
 • Stacks Image 183500
 • Stacks Image 241744
 • Stacks Image 241746
Stacks Image 241748
Stacks Image 241863
Stacks Image 241865
Stacks Image 241867

Impressie van de opening door Omroep Lingewaard

2019

Mauritstoren Bemmel
Staal/eiken
300x300x600 cm
opdrachtgever: Onze Waal
uitvoering staalwerk: Rots Maatwerk
uitvoering houtwerk: Eigen beheer in samenwerking met lokale vrijwilligers
locatie: Bemmelse waard, Bemmel
Dit kunstproject is een verbeelding van een Mauritstoren zoals die in de 80-jarige oorlog gebruikt werden, het uitkijken en het landschap overzien was toen bedoeld om te spanjaarden op te kunnen merken. nu kijken we naar vogels en het zich altijd weer anders voordoende rivierenlandschap.
De originele torens hadden soms een losse paal er naast staan en soms twee masten om de volgende toren bij gevaar te kunnen waarschuwen door er overdag een vlag en 's avonds een vuurkorf in te hijsen. Deze toren heeft twee boeien, en deze bevinden zich ongeveer op de hoogte van het maatgevende hoogwater op deze plek.

In de 80- jarige oorlog vormde de Mauritslinie, bestaande uit versterkte steden, schansen, forten en wachttorens, de zuidelijke grens van de Noordelijke Nederlanden. De wachttorens, in onze tijd bovengronds nergens meer te zien, waren bedoeld om vijandelijke bewegingen en invasies van de Spanjaarden te voorkomen en plunderaars tegen te houden.

Langs de Waal liep de linie van Gorinchem tot Schenkeschans, waar 54 van deze torens hebben gestaan. Stichting Onze Waal zet zich in om op een aantal plaatsen torens terug te bouwen of te verbeelden, zodat een wezenlijk onderdeel van onze geschiedenis weer in het landschap waarneembaar en beleefbaar wordt. Dit gebeurt in samen- werking met ‘iedereen langs de Waal’.

stichting onzeWaal

Stacks Image 241881

Bouwen van de toren:

Na het plaatsen van de stalen constructie door Rots Maatwerk is het houtwerk op een aantal zaterdagen aangebracht samen met lokale vrijwilligers, in de tijd van Maurits werkten de lokale bewoners ook, maar dan iets minder vrijwillig, mee aan de torens. Nu werden we goed verzorgd met koffie en vlaai, hieronder een impressie van de bouw:
 • Stacks Image 241806
 • Stacks Image 241808
 • Stacks Image 241810
 • Stacks Image 241812
 • Stacks Image 241814
 • Stacks Image 241816
 • Stacks Image 241818
 • Stacks Image 241822
 • Stacks Image 241824
 • Stacks Image 241826
 • Stacks Image 241828
 • Stacks Image 241830
 • Stacks Image 241832
 • Stacks Image 241834
 • Stacks Image 241836
 • Stacks Image 241838
 • Stacks Image 241840
 • Stacks Image 241842
 • Stacks Image 241844
 • Stacks Image 241846
 • Stacks Image 241848
 • Stacks Image 241850
 • Stacks Image 241852
 • Stacks Image 241854
 • Stacks Image 241856

De linie van Dordrecht tot Zwolle, zoals gezien door een spaanse spion.

 • Stacks Image 241758
 • Stacks Image 241761
 • Stacks Image 241769