1991-1992

afstudeer scriptie
De machteloze onderzoekers *

Afstudeerscriptie geschreven op een elektronische typ machine waarmee je steeds één regel kon corrigeren. De hele scriptie is in één keer geschreven, over de periode van een jaar ongeveer.

*Mijn bijnaam op de academie was Johan, deze scriptie heeft z’n titel geleend van het boekje De machteloze onderzoeker van Johan Hoogstraten wat gaat over de valkuilen die onderzoekers tegenkomen bij het doen van sociaal wetenschappelijk onderzoek.