• Stacks Image 3
  • Stacks Image 850
  • Stacks Image 854
  • Stacks Image 5471
  • Stacks Image 936

2010

i.s.m. Wolf brinkman

Opdrachtgever: Gemeente Bergen op Zoom
advies: stichting Kidor
uitvoering: Rots Maatwerk
stratenmaker: Kees van Antwerpen (Van Esch)
Het Canadapad is een langgerekt pad dat slingert door de twee gebieden van de locatie. Het pad is gemaakt van twee kleuren baksteen; een lichte en een donkere kleur. De lichte en de donkere bakstenen zijn zo gerangschikt dat ze, binnen het pad, elk een afzonderlijk pad vormen. Het lichte en het donkere pad vormen wisselende patronen die aanleiding kunnen geven tot spel. In het pad komen gebeurtenissen voor die terreingebonden zijn: het pad splitst om een boom of om het huisje, het pad kruist de weg tussen de twee gebieden.

De patronen van het pad komen deels voort uit de gebeurtenissen in het gebied (b.v. het pad moet om een boom splitsen) en deels door het spel met de twee kleuren stenen zelf.
Behalve verschillende symmetrische patronen zijn er ook pictogrammen in het pad verwerkt.
  • Stacks Image 33784
  • Stacks Image 33786