• Stacks Image 3

2002

Uitgave: Centrum Beeldende Kunst Provincie Utrecht
Ontwerp: Fayherbe/De Vringer (Den Haag)
productiebegeleiding: Iris Stelder
druk: Albani drukkers (Den Haag)

ISBN 90-74690-31-9
Boekje verschenen bij de Overzichtsexpositie bij het CBK provincie Utrecht, in Amersfoort.

Bij het boekje is een CD Rom verschenen.
Stacks Image 43000