Stacks Image 254640

1996


Een correctie op een vrij bekend bord wat langs de snelweg te vinden is. Op de expositie waar ik deze foto had heb gepresenteerd was de reactie van de toeschouwer meestal niet van dien aard dat er van grote verwarring gesproken kon worden. De meeste mensen viel de correctie helemaal niet op, de afdeling bewegwijzering van de ANWB dacht daar anders over.

Brief van ANWB over het bord: