• Stacks Image 3
  • Stacks Image 850
  • Stacks Image 854

2010

450x300 cm (2 maal)
geprint op doek
locatie: Rottekade/Zaagmolenkade
opdrachtgever: Galerie op de Rotte
De Rotte is al eeuwenlang een rivier die eigenlijk niet meer stroomt, sinds de dam erin gelegd werd zijn er verschillende kunstgrepen toegepast om het water van de rotte naar de Nieuwe Maas en zo uiteindelijk naar de zee te krijgen. Eerst door middel van sluizen die alleen met laagwater het water op de nieuwe maas konden lozen. Later door middel van gemalen die het overtollige water weg konden pompen.
Het werk Eb en Vloed laat zien hoever het waterpeil van de Rotte ligt onder het gemiddelde eb en vloedpeil van de Noordzee. Het werk bestaat uit twee grote afbeeldingen die zo opgehangen zijn dat de waterstand van de afbeelding op de juiste hoogte is ten opzichte van het water van de Rotte.