Stacks Image 173193
Stacks Image 173195

1998


70x205x205cm
Belbox is een ruimte met twee zitplaatsen en twee telefoonlijnen met een intercom die automatisch verbinding maken als er gebeld wordt. In het schema staan alle mogelijke situatie’s die zich kunnen voordoen. Het gesprek bevindt zich dus altijd in de ruimte in de box.