• Stacks Image 3
  • Stacks Image 850
  • Stacks Image 11467

2000


CoreTenstaal en straatstenen
250x1500x653 cm

opdrachtgever: Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
locatie: Steenwaard

download routebeschrijving (pdf 167Kb)

In opdracht van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.
Uit alle gemeentes die deel uit maken van het hoogheemraadschap is één herkenbare plek gekozen. De bestrating die daar ligt is op de zelfde hoogte ten opzichte van de rivier geplaatst in de zeshoekige kokers. Bij hoogwater zie je hoe hoog het water op de verschillende pleinen en straten zou hebben gestaan als er geen dijken waren, bij laagwater kun je erover heen lopend de hoogteverschillen ervaren.
  • Stacks Image 11495
  • Stacks Image 11497
  • Stacks Image 11503
  • Stacks Image 11501